Domů Seznam přání (0) Účet Nákupní košík Objednat
x

Partnerský program

Pokud vlastníte webové stránky, či internetový obchod můžete se zapojit do našeho partnerského programu.

Staňte se partnerem deadseaclay.cz, inzerujte naše produkty, které Vás zaujali a vydělávejte na jejich prodeji. Získáte provizi z každého prodaného produktu – stačí uveřejnit odkaz nebo banner! Už nemusíte investovat do skladových zásob, ale pouze získávat odměny za zákazníky, které k nám přivedete díky Vaší webové prezentaci.

Vydělávat můžete ihned, jak se přihlásíte do partnerského programu. Registrace je ZDARMA!

Návod jak se zaregistrovat:

Klikňete na záložku: Partnerský program

1. zvolte tlačítko Pokračovat a vyplňte Vaše osobní informace
2. vyplňte Vaši adresu (do kolonky WWW stránka: uveďte adresu Vašich webových stránek)
3. vyplňte Informace o platbě (do kolonky ID daní: uveďte Vaše IČ)

Zakrátko Vám na Váš Email dorazí potvrzení registrace.
Po přihlášení si můžete sami vygenerovat kód našeho produktu, který umístíte na Vaši webovou stránku. Pokud přes tento odkaz, si u nás zákazník produkt zakoupí, získáváte provizi ve výši 10% z ceny produktu.

Vaše provize a stav Vašeho účtu můžete sledovat rovněž po přihlášení do partnerského programu.

POZOR: Partnerský program je separátní účet od zákaznického účtu. Pokud máte zájem rovněž získat výhody zákaznického účtu pro pohodňejší a výhodnější nakupování nebo registraci pro velkoobchod či distribuci produktů*, je třeba Vytvořit účet.

Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo potřebujete naši podporu, kontaktujte nás na Email: info@deadseaclay.cz, nebo na tel.č. +420 773 650 188.


Podmínky partnerského programu

Kdo se může stát partnerem?

K partnerskému programu se může přihlásit každý uživatel internetu, který chce propagovat produkty. Obsah stránek, na kterých bude produkty propagovat a způsob propagace musí být v souladu s obchodními podmínkami.

Jak partnerská spolupráce funguje?

 1. Zaregistrujte se do partnerského programu
 2. Administrátor Vaší žádost schválí obvykle do 48 hodin (v pracovní dny)
 3. Na své stránky dáte banner nebo textový odkaz (vhodné i pro Facebook/Twitter)
 4. Návštěvník na něj klikne, a pokud zakoupí produkt, získáváte nárok na provizi
 5. Provizi Vám vyplatíme

Jak poznáme, že zákazník přišel od vás?

Využíváme osvědčený systém a sledujeme kliky, objednávky a Vaše provize. Pokud si chcete ověřit, že vše funguje správně, zkuste si na svůj odkaz kliknout a objednat. Uvidíte sami.

Jak poznáte, že někdo kliká nebo objednal přes Váš odkaz?

Po přihlášení můžete sledovat počty kliknutí i objednávky a Vaše provize.

Jak probíhá výplata provizí?

Každá objednávka s Vaším kódem je pečlivě evidována. Minimální částka pro vyplácení provize je 500,- Kč. O výplatu můžete požádat kdykoliv, pokud její hodnota překročí minimální částku.

Tipy a triky pro zvýšení prodeje

 • Webové stránky – vytvořte bannery (nebo nás požádejte a my Vám jej vytvoříme), textové odkazy, mohou být samostatné, nebo odkazované v rámci článků přes vhodná klíčová slova.
 • Blog – vlastní zkušenost zákazníka přesvědčí, i zde můžete používat kód.
 • Twitter – nechte se následovat, uveřejněte odkaz na naše stránky s kódy na produkty, všichni kdo kliknou a něco objednají, přinesou provizi právě Vám.
 • Facebook – komu se bude líbit Váš odkaz? V odkazu může být Váš kód a ten se bude šířit mezi další lidi.
 • Nakupujte sami – pokud si od nás objednáte produkty přes odkaz/banner s vaším kódem, získáváte provizi. Můžete tak vydělávat na tom, co si sami koupíte, na tom, co si necháte koupit od známých, rodičů, kamarádů, na tom, co budete kupovat společně příbuzným

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen jako „Podmínky“) upravují vztah mezi registrovaným partnerem (dále jen jako „Partner“) a provozovatelem partnerského programu společností MEDI BEAUTY s.r.o., Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 276 63 965, DIČ: CZ276 63 965, (dále jen jako „Provozovatel“)
 2. Partnerem – účastníkem partnerského programu - je fyzická nebo právnická osoba registrovaná v partnerském programu společnosti MEDI BEAUTY s.r.o., a která propaguje produkty Provozovatele v souladu s technickým fungováním partnerského programu.
 3. Partnerský program společnosti MEDI BEAUTY s.r.o. je systém, který umožňuje Partnerovi zobrazovat textové odkazy s nabídkou produktů Provozovatele za účelem zprostředkování jejich prodeje Provozovatelem a získání provize za zprostředkování prodeje, a je umístěn na adrese www.deadseaclay.cz
 4. Aktuální Obchodní podmínky partnerského programu společnosti MEDI BEAUTY s.r.o., jsou uveřejněny na adrese www.deadseaclay.cz

II. Podmínky partnerského programu

 1. Fyzická nebo právnická osoba se stane Partnerem a účastníkem partnerského programu úplnou registrací do partnerského programu na adrese: deadseaclay.cz
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci bez udání důvodů.
 1. Partner získá po přijetí registrace od Provozovatele unikátní partnerský kód (dále jen jako „ID“) s jehož pomocí dochází k identifikaci zákazníků, návštěv a objednávek přicházejících od Partnera. Partner je povinen své ID uvádět při zveřejňování odkazů s nabídkou produktů Provozovatele. Pokud své ID neuvede, nebude identifikován zákazník, návštěva ani objednávka a Partner nebude mít nárok na provizi.
 2. Partner bere na vědomí, že pro správné rozpoznání zákazníka, návštěvy a objednávky je nezbytné, aby měl zákazník na svém zařízení povoleny „cookies“.
 3. Provozovatel neodpovídá za funkčnost odkazů partnerského programu, které Partner jakkoliv upravoval.
 4. Bannery, grafické reklamy, texty či textové odkazy poskytnuté Provozovatelem Partnerovi smí být použity pouze k propagaci Provozovatele.
 5. Při propagaci produktů Provozovatele je zakázáno využívat automatické přesměrování na jinou stránku, automatické otevření okna prohlížeče, případně načítání stránek Provozovatele do tzv. iframe. Obecně je zakázáno využívat všech postupů a technik, které způsobí otevření stránek Provozovatele, aniž by je návštěvník stránek Partnera záměrně a vědomě otevřel.

III. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Provozovatel umožní Partnerovi registraci a přístup do partnerského programu a zavazuje se podávat Partnerovi pravdivé informace o návštěvách, objednávkách a uhrazených objednávkách zákazníků příchozích s jeho ID. Poskytovatel není povinen informace podávat jiným způsobem než pomocí účtu Partnera v partnerském programu.
 2. Provozovatel odpovídá za celý proces vyřízení objednávky, dodání, fakturaci, rezervaci termínu a případné reklamace.
 3. Provozovatel se zavazuje vyplácet Partnerovi provize dle odstavce V. a VI. těchto Podmínek.
 4. Provozovatel je povinen informovat Partnera o všech změnách, které by mohly ovlivnit spolupráci v rámci partnerského programu. Provozovatel bude tyto změny Partnerovi sdělovat pomocí elektronické pošty zaslané na adresu Partnera v rámci partnerského programu.

IV. Práva a povinnosti Partnera

 1. Partner se zavazuje řídit se Podmínkami po celou dobu trvání spolupráce s Poskytovatelem.
 2. Partner se zavazuje, že informace získané účastí v partnerském programu nepředá jiným osobám, a dále potvrzuje, že neprovozuje systém na podobném principu ve stejném či podobném oboru a že není konkurentem Poskytovatele.
 3. Partner se zavazuje propagovat produkty Provozovatele legálně v souladu se zákony České republiky, neumísťovat odkazy na webové stránky odporující dobrým mravům, uvádět pravdivé informace o produktech Provozovatele a nepoužívat k propagaci nástrojů, které by nadměrně obtěžovaly příjemce.
 4. Partner má nárok na provizi za uhrazenou objednávku uskutečněnou zákazníkem příchozím s jeho ID.
 5. Partner se zavazuje, že nebude nabízet produkty Provozovatele ani ho propagovat způsobem, který by poškozoval dobré jméno Provozovatele, parazitoval na značce Provozovatele nebo budil dojem zaměnitelnosti s Provozovatelem.
 6. Partner se zavazuje nevyužívat partnerský program výhradně pro úsporu na nákupech produktů Provozovatele pro vlastní potřebu či potřebu osob jemu blízkých.

V. Provize Partnera

 1. Partnerovi vzniká nárok na provizi z objednávky zprostředkované v souladu s Podmínkami partnerského programu ve chvíli, kdy je uhrazena v plné výši zákazníkem Provozovatele. Partnerovi vzniká nárok na provizi ze všech v plné výši uhrazených objednávek po dobu 90 dnů od příchodu zákazníka s ID Partnera.
 2. Provize náleží tomu Partnerovi, s jehož ID přišel zákazník naposledy.
 3. Provize Partnera je 10% z ceny objednávky bez DPH.
 4. Pokud Partner dosáhne během kalendářního měsíce objemu uhrazených objednávek přes 30.000,- Kč bez DPH, má v následujícím kalendářním měsíci nárok na zvýšení provize na 15% z ceny objednávky bez DPH.
 5. Partner nemá nárok na provizi z uhrazené objednávky v následujících případech:
  • Objednávka nebyla uhrazena.
  • Objednávka byla zákazníkem zrušena.
  • Zákazník uhradil objednávku nepeněžní formou, tj. dárkovým poukazem
 6. Provozovatel má právo přiznat nárok na provizi Partnerovi i v případě uhrazené objednávky z bodu 5.
 7. Provize je počítána pouze na základě údajů Provozovatele ze systému Partnerského programu. Na údaje měřené či jinak sledované Partnerem nemůže a nebude být brán zřetel.
 8. Pokud má Partner pochybnosti o výpočtu, výši či výplatě provize v rámci Partnerského programu, je povinen o tom Provozovatele písemnou formou vyrozumět do 30 dnů od data, kdy nejasnost vznikla. Pokud tak Partner neučiní, vzdává se tím práva na uplatnění všech nároků vyplývajících z případné chyby na straně Provozovatele.
 9. Pokud dojde k ukončení spolupráce z důvodu porušení Podmínek Partnerem, ztrácí Partner nárok na výplatu provize.
 10. Provize z jiných partnerských programů nelze sloučit. Vyplacna bude provize ve vyšší částce.

VI. Výplata provize

 1. Partnerovi, který je oprávněn vystavovat fakturu, bude provize vyplacena na základě faktury zaslané emailem na adresu: info@magicwrap.cz, nebo doporučeně na fakturační adresu Provozovatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dané zákonem a také ID Partnera. Společně s první fakturou je Partner povinen zaslat kopii živnostenského listu či jiného dokladu, který ho opravňuje provozovat ekonomickou činnost.
 2. Partnerovi, který není oprávněn vystavovat fakturu, je při prvním požadavku na výplatu provize zaslána k podpisu Smlouva o zprostředkování.
 3. Provize bude vyplacena v Kč na základě faktury nebo obdržení podepsané Smlouvy o zprostředkování do 14 dnů od jejího přijetí a to převodem na bankovní účet uvedený na faktuře nebo ve Smlouvě o zprostředkování.
 4. Minimální výše provize k výplatě je 500 Kč a to i v případě, že dojde k ukončení spolupráce ze strany Partnera.
 5. Partner je povinen zdanit provize dle platného Zákona o daních z příjmů. Pokud je Partner plátcem DPH, k fakturované částce si připočte platnou sazbu DPH.

VII. Ochrana a nakládání s osobními údaji

 1. Provozovatel je povinen nakládat s osobními údaji Partnera ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou využívány výhradně pro potřeby partnerské spolupráce a nebudou poskytovány třetím osobám.
 2. Provozovatel je oprávněn poskytnout uvedené informace orgánům činným v trestním řízení nebo příslušnému správnímu úřadu v případě důvodného podezření, že způsob a umístění odkazů Partnera, nebo obsah jeho stránek by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu.
 3. Partner registrací do Partnerského programu výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, Provozovatelem na adresu jeho elektronické pošty.
 4. Partner je povinen neprodleně oznámit Poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na fungování partnerské spolupráce.

VIII. Trvání a ukončení spolupráce

 1. Spolupráce mezi Partnerem a Provozovatelem se uzavírá na dobu neurčitou. Zrušit ji mohou obě smluvní strany a to písemným oznámením druhé straně nebo zasláním emailu na kontaktní email Partnera (ruší-li spolupráci Provozovatel) nebo email Provozovatele: info@deadseaclay.cz (ruší-li spolupráci Partner).
 2. Spolupráce může být zrušena v případě, že Partner porušil Podmínky. V takovém případě Partner ztrácí nárok na výplatu provize.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky změnit. Změnu je povinen oznámit Partnerovi emailem, na kontaktní emailovou adresu Partnera, před uveřejnění změněných Podmínek. Pokud Partner na oznámení změny do 10 dnů nezareaguje, je to považováno za projev souhlasu s novým zněním. Pokud Partner se změnami nesouhlasí, má právo spolupráci ukončit, aniž by mu zanikl nárok na vyplacení provize.
 2. Účast v Partnerském programu je chápána jako souhlas s těmito Podmínkami.

Tyto Podmínky nabývají platnosti 1.1.2013